Privacy beleid

Uw gegevens worden in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (agv) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen/inzien op de praktijk of digitaal ontvangen via uw Podotherapeut.