Mobiliseren

Door het toepassen van mobilisatie kan een verstoorde gewrichtsfunctie worden hersteld met als doel een gewricht beter te laten bewegen.