Eerste afspraak

U heeft geen verwijzing nodig om een afspraak te maken.

Het kan echter voorkomen dat uw behandeling gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een recente botbreuk, veelvuldig medicijngebruik of kanker in de voorgeschiedenis. Mocht hier sprake van zijn dan zijn wij verplicht contact op te nemen met uw behandelend arts en vragen dan alsnog om een verwijzing.

Wij hebben in verband met de Wet burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) een legitimatiebewijs van u nodig. Dit betekent een geldig paspoort, rijbewijs of ID kaart.

Het is verstandig om zelf de polis van uw ziektekostenverzekering vóór uw eerste afspraak door te nemen. Niet alle verzekeringen dekken de kosten van de behandeling. Podotherapie valt onder de aanvullende verzekering.

Wij zijn in artikel 34 BIG geregistreerde paramedici, zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.