Podotherapie

Het eerste consult bij de podotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens dit onderzoek achterhalen we de oorzaak van uw klacht en stellen we in overleg met u een behandelplan op. Na dit eerste consult kan een indicatie gegeven worden over de duur en de kosten van de therapie.

Wij zijn in artikel 34 BIG geregistreerde paramedici, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Behandelkamer